Політика конфіденційності | Інтернет провайдер «Фрегат»

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-Провайдер «Фрегат», розташований за адресою — fregat.com, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів Інтернет-провайдера.
1. Визначення термінів
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту fregat.com (далі — Адміністрація сайту)» — уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-провайдера Фрегат, які організовують і здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці , дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-провайдера Фрегат — особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт провайдера.
1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» — унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
2. Загальні положення
2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-провайдера означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-провайдера.
2.3.Настоящая Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-провайдера Фрегат. Інтернет-провайдер не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті інтернет-провайдера.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-провайдера.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту Інтернет-провайдера щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Інтернет-провайдера або при оформленні замовлення для придбання Товару \ послуг.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті Інтернет-провайдера Фрегат в розділі про реєстрацію і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. адреса підключення послуги;
3.2.5.адрес реєстрації Користувача.
3.3. Інтернет-провайдер захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель»):
IP- адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-Провайдера, що вимагають авторизації.
3.3.2. Інтернет-провайдер здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена ​​вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Інтернет-провайдера може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-провайдера, для оформлення послуги і (або) укладення Договору купівлі-продажу послуги \ товару дистанційним способом з Інтернет-провайдером Фрегат.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту Інтернет-провайдера.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Інтернет-провайдера, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок послуг, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту Інтернет-провайдера про стан Послуг.
4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту Інтернет-провайдера.
4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-провайдера або від імені партнерів Інтернет-провайдера.
4.1.11. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-провайдера з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Інтернет-провайдера Фрегат, включаючи доставку послуг \ товарів.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. При втраті персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про необхідність повторної передачі таких даних. Абонент несе відповідальність за достовірність та актуальність, за внесення змін (у разі їх настання) персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
6. Зобов’язання сторін
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Інтернет-провайдера Фрегат.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни / втрати цієї інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Інтернет-провайдера, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
7.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ «КОНТАКТИ».
7.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://fregat.com/privacy-policy/ .

Telegram Instagram Ми в Фейсбуці ТікТок